Gyldig fra

Ny direktør i Motorstyrelsen

Det er indstillet til H. M. Dronningen, at Jørgen Rasmussen udnævnes til ny styrelsesdirektør for Motorstyrelsen med virkning fra den 1. september 2020.

Billede af Jørgen Rasmussen
Jørgen Rasmussen

Jørgen Rasmussen har været underdirektør i Motorstyrelsen, siden styrelsen blev oprettet 1. juli 2018 og har været konstitueret direktør for styrelsen siden 1. juli 2020. 

Skatteminister Morten Bødskov glæder sig over, at en ny direktør for Motorstyrelsen nu er på plads og pointerer, at Jørgen Rasmussen har en vigtig opgave foran sig.

”De senere år er der vedtaget en lang række tiltag, der skal styrke regelefterlevelsen på motorområdet. Det er afgørende, at vi har en styrelse, der kan løfte de opgaver og sikre, at registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer sker korrekt,” siger Skatteminister Morten Bødskov og fortsætter:

”Derfor er jeg glad for, at Jørgen Rasmussen har takket ja til stillingen som direktør i Motorstyrelsen, da han gennem sin erfaring har den nødvendige indsigt i motorområdet og de rette kompetencer.”

Jørgen Rasmussen ser frem til at fortsætte det arbejde, som allerede er igangsat i Motorstyrelsen og til de opgaver, som styrelsen står overfor de kommende år.

”Motorstyrelsen har en række store udviklingsopgaver, der skal bidrage til at styrke regelefterlevelsen gennem fx forbedret vejledning og kontrol på motorområdet. Det ser jeg frem til at stå i spidsen for sammen med styrelsens dygtige medarbejdere og i et tæt samarbejde med motorområdets forskellige aktører,” siger Jørgen Rasmussen.

Jørgen Rasmussen har gennem de seneste 26 år gjort karriere i Skatteforvaltningen. Han har blandt andet været konstitueret direktør i Inddrivelse og underdirektør i Fogedafdelingen i det tidligere SKAT, inden han tiltrådte som underdirektør i Motorstyrelsen i 2018.

Jørgen Rasmussen er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk