Gyldig fra

Ny analyse: Der er ikke tegn på stigende svindel på momsområdet

Stigningen i udbetalingen af negativ moms kan ikke ses som udtryk for øget momssvindel. Det viser en ny analyse, som Skatteministeriet har udarbejdet med inddragelse af ekstern faglig ekspertise fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte.

Illustrationsfoto

Der er ikke tegn på, at der sker øget svindel med udbetaling af såkaldt negativ moms til virksomhederne. Det viser en ny analyse, som Skatteministeriet har fået lavet med ekstern bistand fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte.

I december 2016 afgav Rigsrevisionen en beretning om skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af negativ moms. I beretningen blev det blandt andet fremhævet, at Skatteministeriet ikke på tilfredsstillende vis kunne redegøre for en stigning i udbetalingen af negativ moms på 68 pct. i perioden 2009-2015 svarende til 90 mia. kr.

Statsrevisorerne tilsluttede sig i maj 2017 kritikken og opfordrede Skatteministeriet til at gennemføre en analyse af udviklingen på momsområdet med inddragelse af ekstern faglig bistand. Det er på den baggrund, at Skatteministeriet har analyseret området og undervejs inddraget revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte.

Analysen viser grundlæggende, at den overordnede udvikling i momsangivelserne ikke er udtryk for stigende svindel med udbetalingen af negativ moms. Stigningen i udbetalingen af negativ moms modsvares af en større stigning i den moms, som virksomhederne betaler. Statens samlede momsindtægter er i den undersøgte periode steget med i alt ca. 25 mia. kr.

Samtidig viser analysen, at brugen af eksportmomsordningen er den væsentligste årsag til stigningen i udbetalingen af negativ moms. Alene udbetalingen af negativ moms til virksomheder tilmeldt eksportmomsordningen udgør ca. 80 mia. kr. mellem 2009 og 2015.

Deloitte har gennemført en ekstern kvalitetsvurdering af Skatteministeriets analyse. Deloitte erklærer sig enige i analysens metode og konklusioner. Med analysen har Skatteministeriet nu endeligt fulgt op på Rigsrevisionens kritik af udviklingen i negativ moms.

Analysen er sendt til Rigsrevisionen og oversendt til Folketingets skatteudvalg.

Læs analysen af udviklingen i negativ moms her

Læs Deloittes udtalelse her