Gyldig fra

Midlertidigt inddrivelsessystem sendes i udbud

Skatteministeriet igangsætter nu et udbud, der skal bane vej for at genoptage inddrivelsen af skyldneres gæld til det offentlige.

Illustrationsfoto

Skatteministeriet gennemfører nu et udbud, der skal skabe et grundlag for igen automatisk at inddrive skyldneres gæld til det offentlige. Det sker efter, at SKAT i september suspenderede al automatisk inddrivelse via it-systemet EFI.

Det midlertidige inddrivelsessystem forventes tidligst på plads med udgangen af 2016. Udbuddet skal desuden afklare, om det midlertidige system tillige kan bruges som første skridt på vejen til fremtidens inddrivelsessystem, som skal udvikles frem mod 2019.

Konkurrencepræget dialog

Skatteministeriet udbyder et midlertidigt system via en såkaldt konkurrencepræget dialog, hvor en række private leverandører inviteres til at vise deres bud på, hvordan fremtidens inddrivelsessystem kan se ud.

Først når de inviterede leverandører har demonstreret, at deres it-løsning er i stand til at løse en række grundlæggende behov på inddrivelsesområdet, indgås der kontrakt med en af de inviterede leverandører.

Herefter vil systemet skulle tilpasses og testes yderligere inden idriftsættelse, som forventeligt vil kunne ske inden udgangen af 2016.

Langsigtet proces

Hvis systemet viser sig også at kunne danne grundlag for det langsigtede system, vil dette blive udviklet løbende frem mod 2019.

”Jeg har hele tiden sagt åbent, at det kommer til at tage lang tid – flere år – at udvikle et samlet system. Det kan ikke være anderledes, for der findes simpelthen ikke en fiks og færdig løsning derude. Nu gør vi noget ved det akutte problem med den manglende inddrivelse. Men vi presser heller ikke citronen for meget, så vi stadig kan få grundlag for et robust inddrivelsessystem i fremtiden”, siger skatteministeren.

Regeringen har suspenderet forældelsen af fordringer som følge af problemerne med EFI. Den gæld, der ikke bliver inddrevet på nuværende tidspunkt, kan dermed efter planen inddrives til det offentlige på et senere tidspunkt. 

Læs udbudsbekendtgørelsen her