Gyldig fra

Krav til Skatteministeriets lokaler med offentlig adgang videreføres

Epidemikommissionen har indstillet, at Skatteministeriet viderefører reglerne om krav til bl.a. størrelse og indretning for ministeriets lokaler med offentlig adgang.

Den 1. marts 2021 trådte den nye epidemilov i kraft.

Det har medført, at Skatteministeriet skal videreføre regler om krav til indretning og størrelse af lokaler på Skatteministeriets område, som offentligheden har adgang til, samt krav om, at medarbejdere og andre personer tilknyttet lokalet skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det drejer sig fx om lokaler i told- og motorekspeditionerne, som under den tidligere epidemilov og efter § 9 i bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021 var omfattet af lokalerestriktioner.

Epidemikommissionen tog stilling til sagen på møde den 8. april 2021 og afgav indstilling om, at reglerne videreføres.

Se Epidemikommissionens indstilling her