Gyldig fra

Klarhed om boligskatteregler for projektboliger

Der har i offentligheden været efterspurgt klarhed om, hvad de nye boligskatteregler, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i foråret, vil betyde for blandt andet projektbyggeri. Det er nu på plads. Den nye, permanente skatterabat vil gælde alle boliger – eksempelvis projektboliger – der står færdige 1. september 2020.

Illustrationsfoto

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i foråret forliget Tryghed om boligbeskatningen. Aftalen indebærer bl.a., at der fra 2021 indføres en permanent skatterabat, som skal sikre, at ingen boligejere, der har købt bolig inden 2021, skal betale højere samlede boligskatter i 2021, end med de nuværende skatteregler.

Der har i offentligheden været usikkerhed omkring, hvad de nye regler – og især skatterabatten – vil betyde for boliger, der endnu ikke er opført, eksempelvis projektbyggeri. Den helt præcise udformning af skatterabatten for projektboliger er nu på plads.

Den skatterabat, boligejerne får, vil blive udregnet på baggrund af beskatningen i 2021.  Det gælder også nybyggeri som eksempelvis projektboliger. Derfor bliver det afgørende for boligejernes skatterabat, om nybyggeriet vurderes som færdigbygget senest ved vurderingsterminen 1. september 2020, så der betales ejendomsværdiskat af ejendommen i 2021.

Hvis der ikke betales ejendomsskat i 2021, udmåles der ikke en skatterabat. Betales der alene grundskyld, udmåles der en skatterabat ud fra grundskylden.

Dermed har både sælgere og købere af projektboligerne næsten tre år fra nu til at indrette sig efter de nye boligskatteregler. Reglerne gælder ud over nybyggeri også til- og ombygninger af eksisterende boliger.

Læs mere om de nye boligskatter her