Gyldig fra

Højere energipriser øger ikke statens indtægter

De stigende energipriser udfordrer mange danskeres husholdningsbudget, men de medfører ikke umiddelbart ekstra indtægter for staten. Regeringen følger udviklingen tæt og ser løbende på, om der er brug for yderligere tiltag for at hjælpe danskerne gennem udfordringerne.

Illustrationsfoto

De stigende energipriser rammer lige nu mange danskere hårdt på pengepungen.

Derfor har regeringen sammen med et flertal af Folketingets partier afsat 2 mia. kroner til en skattefri varmecheck, som går til dem, der er hårdest ramt af prisstigningerne.

De stigende energipriser betyder dog ikke, at staten kan se frem til større indtægter.

”Mange danskeres hverdag er presset økonomisk som følge af de stigende energipriser. Derfor følger regeringen udviklingen nøje. Men det betyder ikke, at staten tjener en masse penge på udviklingen. Kort og godt kan man sige, at de penge, der nu bliver brugt på naturgas og benzin, bliver taget fra andet forbrug. Derfor går indtægterne i noget nær nul”, fortæller skatteminister Jeppe Bruus.

Selv om det er vanskeligt at konkludere endeligt på, hvordan de nuværende udfordringer vil påvirke dansk økonomi, så er den overordnede vurdering ikke, at staten vil få øgede indtægter.

Det skyldes bl.a., at de højere energipriser trækker i retning af, at energiforbruget reduceres, hvorved der vil være lavere provenu fra energi- og CO2-afgifter. Hertil kommer, at et afledt tilbageslag i den overordnede økonomiske situation vil påvirke statens indtægter negativt.

Læs hele faktaarket her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk