Gyldig fra

Her er skatteinitiativerne i regeringens erhvervspakke

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Her er en oversigt over skattetiltagene.

Skatteministeriets bygning

Nedenfor har vi samlet en række faktaark, der beskriver erhvervs- og iværksætteraftalens initiativer på Skatteministeriets område.

Det drejer sig blandt om afskaffelse og lempelse af en række afgifter og afgiftssatser, en aktiesparekonto og en ramme til styrkelse af deleøkonomien i Danmark.

Se alle skatteinitiativerne her:

- Oversigt over skatteinitiativer i erhvervspakken

- Aktiesparekonto

- Investorfradrag

- Medarbejderaktier

- Investeringsinstitutter

- Grænsehandelspakke og punktafgiftssanering

- Lempelse af elvarmeafgiften

- Ramme til deleøkonomiske aktiviteter

- Fradrag for forskning og udvikling

- Turisme- og landdistriktspakke

- Det Blå Danmark