Gyldig fra

Frygt for store advokatregninger skal ikke afholde borgere fra at klage

En årlig redegørelse fra SKAT viser, at statens udgifter til omkostningsgodtgørelse til borgere og virksomheder i skattesager udgjorde knap 120 mio. kr. sidste år. Skatteministeren glæder sig over, at ordningen virker efter hensigten – og snart udvides.

Illustrationsfoto

En ny redegørelse fra SKAT viser, at de samlede udgifter til omkostningsgodtgørelsesordningen i 2015 beløb sig til knap 120 mio. kr. Redegørelsen er netop oversendt til Folketinget.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at ordningen virker efter hensigten.

”Frygten for store advokatregninger skal ikke afholde folk fra at klage over en skattesag. Derfor er det vigtigt for retssikkerheden, at staten dækker udgifter til bistand, så borgere og virksomheder kan afprøve sager uden at risikere store økonomiske tab. Den nye redegørelse viser, at ordningen virker efter hensigten, og det er jeg meget tilfreds med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Med Retssikkerhedspakke II – Borgeren skal stå stærkere, som et bredt flertal i Folketinget for nyligt blev enige om, kommer reglerne om omkostningsgodtgørelse også til at gælde for skattepligtige selskaber og fonde, så de får mulighed for at få dækket udgifter til sagkyndig bistand på lige fod med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Skatteministeren er meget tilfreds med, at den nuværende ordning bliver udvidet.

”Det er i mine øjne urimeligt, at den erhvervsdrivende, der har indrettet sin virksomhed i selskabsform, ikke er ligestillet med den, der driver en personligt ejet virksomhed. Derfor skal skattepligtige selskaber og fonde også have de samme rettigheder, som borgere og virksomheder har i dag. Med den nye retssikkerhedspakke forbedrer et bredt flertal i Folketinget derfor helt åbenlyst retssikkerheden på netop dette område”, siger Karsten Lauritzen.

Læs mere om SKATs redegørelse om omkostningsgodtgørelse

Faktaboks%20omkostningsgodtg%c3%b8relse