Gyldig fra

Fortsat fremgang i regnskabet for statens skatter og afgifter

Skatteministeriet har i dag offentliggjort et forbedret årsregnskab for 2021. Det fremgår, at de regnskabsmæssige usikkerheder igen er reduceret. Skatteministeren er tilfreds med den styrkede regnskabsaflæggelse.

Neg Skm Bygning

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har i en årrække vurderet, at der var væsentlig usikkerhed om regnskabet for statens indtægter fra skatter og afgifter.

På den baggrund har Skatteministeriet gennem de seneste år arbejdet med at styrke området og nedbringe usikkerhederne i årsregnskabet for statens indtægter. Arbejdet er foregået i en tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen.

Regnskabsaflæggelsen for 2021 viser en betydelig forbedring i forhold til årsregnskabet for 2020. Således er flere forhold, som Rigsrevisionen tidligere har kritiseret, enten løst eller adresseret, så de ikke længere udgør en væsentlig usikkerhed for regnskabet. Blandt andet er opgørelsen af statens inddrivelsesfordringer forbedret, ligesom Skatteforvaltningen har styrket kontrollerne, som understøtter, at de regnskabsbærende it-systemer fungerer effektivt.

Der er dog fortsat usikkerheder i regnskabet som følge af udfordringer i forvaltningen eller relateret til it-understøttelsen. Herunder kan blandt andet nævnes udfordringer på renteområdet, Skatteforvaltningens adgangsstyringskontrol samt det igangværende arbejde med at genoprette inddrivelsen.

Skatteministeren er tilfreds med den fortsatte forbedring af regnskabet, men understreger, at der er behov for at fastholde fokus på at styrke regnskabsaflæggelsen.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi igen i år kan aflægge et forbedret regnskab for statens indtægter for skatter og afgifter. I 2022 vil vi arbejde videre med at styrke området og have fuldt fokus på at reducere de usikkerheder, som desværre fortsat står tilbage i regnskabet. I den forbindelse ser jeg frem til at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen”, siger Jeppe Bruus.

Læs årsregnskabet her