Gyldig fra

Forslag skal forlænge højt fradrag for forskning og udvikling

Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal forlænge det høje fradrag, som danske virksomheder i dag kan opnå for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Business Bygning

Skatteminister Morten Bødskov har fremsat et lovforslag om at forlænge virksomhedernes midlertidige fradrag på 130 pct. for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Formålet er at give virksomhederne et større incitament til at udvikle og udnytte nye innovative løsninger, som kan bidrage til at styrke dem i den internationale konkurrence. 

”Det er vigtigt, at vi kæmper for at holde dansk erhvervsliv konkurrencedygtigt, så vi kan bevare velstand, velfærd og danske arbejdspladser. Det gælder generelt, og det gælder i særdeleshed i en tid med corona. Derfor vil vi blandt mange andre initiativer give virksomhederne bedre vilkår for at forske og udvikle, så de bedre kan ruste sig til fremtidens konkurrence,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Med forslaget vil regeringen forlænge en tidligere gennemført forhøjelse af virksomhedernes fradrag, så det midlertidige høje fradrag også gælder for indkomståret 2022. For indkomståret 2022 skønnes det, at forslaget samlet vil give ca. 1.500 mio. kr. ekstra på bundlinjen til de virksomheder, der investerer i forskning og udvikling.

”Det vigtigste råstof, vi har i Danmark, er hverken jernmalm eller råolie. Det er viden. Den viden er danske virksomheder gode til at levere, fordi de investerer store beløb i forskning og udvikling. Et højere fradrag for dette kan derfor mærkes på bundlinjen i dansk erhvervsliv, og det er med til at sikre, at vi også har gode arbejdspladser i Danmark i fremtiden,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Forslaget kommer som en del af aftalen om grøn skattereform, som regeringen indgik med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 8. december 2020.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk