Gyldig fra

Forskerskatteordningen er nu lempet

Forskerskatteordningen er nu lempet med 10.000 kr. pr. måned. Det sker efter, Folketinget lige før jul vedtog et lovforslag, som skal gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Illustrationsfoto

Det skal være lettere for danske virksomheder at tiltrække højt kvalificerede udenlandske medarbejdere. Det mente et bredt flertal i Folketinget, som lige inden jul vedtog et lovforslag fra skatteministeren, som lemper vilkårene i forskerskatteordningen.

”Danmark skal leve af viden. Vi skal konkurrere på vores evne til at omsætte viden til nye løsninger og produkter. Det er det, som skaber og bevarer vores velstand og arbejdspladser. Derfor skal virksomhederne have mulighed for at rekruttere de dygtigste medarbejdere, ” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Ud over forskere kan nøglemedarbejdere, der modtager en løn, der opfylder det såkaldte vederlagskrav, anvende ordningen.

Det månedlige vederlagskrav for nøglemedarbejdere er med vedtagelsen af lovforslaget nedsat med 10.000 kr. fra 70.600 kr. månedligt til ca. 60.600 kr. ekskl. pensionsbidrag. Det betyder, at virksomheders mulighed for at benytte sig af forskerskatteordningen udvides. Lempelsen skønnes at øge arbejdsudbud og beskæftigelse svarende til ca. 500 personer. Loven har allerede fået virkning fra årsskiftet.

”Danske virksomheder konkurrerer nu engang med virksomheder i udlandet om at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Og her er den samlede pakke med løn og skat altså noget, som indgår, når en dygtig medarbejder skal vælge, om en dansk arbejdsplads er attraktiv. Jeg er derfor glad for, at vi har givet virksomhederne en hånd med på vejen i konkurrencen, så de kan rekruttere de dygtigste medarbejdere, ” siger skatteministeren.

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere blev indført i 1992 og er udformet som en bruttoskatteordning. Skattesatsen er på 26 pct., svarende til en bruttoskat på 31,92 pct. inkl. AM-bidrag. Det skønnes, at lempelsen vil medføre et umiddelbart mindreprovenu på 255 mio. kr. svarende til ca. 35 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

De lempeligere vilkår i forskerskatteordningen er en del af Aftale om reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, som blev indgået i sommers mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.