Gyldig fra

Fornyelse af det empiriske grundlag for ministeriernes beregninger af arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i skattesystemet

Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet sætter med en ny ekspertgruppe gang i et arbejde med at forny det empiriske grundlag for de regnemetoder, der anvendes til at beregne effekter af ændringer i skattesystemet. En opdateret regnemetode forventes at blive lagt frem i anden halvdel af 2019.

Illustrationsfoto

Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet igangsætter et arbejde med at forny det empiriske grundlag for de regnemetoder, der anvendes til at beregne effekter af ændringer i skattesystemet. Herunder vil muligheden for at anvende ændringer i den skattepligtige indkomst fremfor i arbejdstiden som udgangspunktet for adfærdsvirkninger på den intensive margin (de såkaldte ”timeeffekter”) blive undersøgt.

De nuværende regnemetoder vurderes på det foreliggende grundlag at give anledning til middelrette skøn over arbejdsudbudsvirkningerne af ændringer i skattesystemet. Arbejdet igangsættes således ikke med en formodning om, at effekterne vil blive justeret i en bestemt retning, men skal ses som et led i det løbende arbejde med at efterse og opdatere regnemetoder og -modeller.

Ministerierne vil være udførende på projektet. Det empiriske analysearbejde tilknyttes en ekspertgruppe, der vil fungere som sparringspartnere for ministerierne i forhold til centrale metodemæssige spørgsmål.

Ekspertgruppen skal bidrage til, at relevant faglig viden og forskning på området inddrages i analysearbejdet, samt at det empiriske grundlag for en metodeopdatering lever op til aktuelle forskningsmæssige standarder.

Ekspertgruppen består af:

  • Claus Thustrup Kreiner (KU)

  • Henrik Kleven (Princeton)

  • Søren Leth-Petersen (KU)

  • Peter Birch Sørensen (KU)

  • Jakob Egholt Søgaard (KU)

Ekspertgruppen vil løbende blive konsulteret undervejs i det empiriske analysearbejde frem mod fastlæggelsen af en eventuel opdateret regnemetode. En opdateret regnemetode forventes i givet fald at blive lagt åbent frem i anden halvdel af 2019 forud for implementeringen i ministeriernes modelberedskab.