Gyldig fra

Forhøjelsen af afgiften på cigarillos gøres lempelig

Afgiften på cigarillos skal stige, så salgsprisen svarer til niveauet for cigaretter. Prisforhøjelsen skal have en præventiv effekt for at undgå mange nye rygere. Men den fulde afgiftsforhøjelse bliver først en realitet i 2016.

Illustrationsfoto

I Vækstpakke 2014 indgik en forhøjelse af stykafgiften på cigarer, cerutter og cigarillos fra 19,8 øre til 50 øre pr. stk, og til en minimumsafgift på 130 øre pr. stk.  Forhøjelsen skulle gælde fra 1. januar 2015, så en pakke cigarillos med 20 stk. ville stige fra cirka 17 kr. til cirka 34 kr. 

Faktaark om forslaget til afgiftsforhøjelse

Årsagen til forhøjelsen er, at prisen på cigarillos i dag er cirka den halve af prisen på cigaretter. En markant prisforhøjelse på cigarillos til samme niveau som cigaretter ventes at have en præventiv effekt, så færre unge begynder at ryge. Salget af cigarillos er steget markant de seneste år. I 2012 med 23 procent og i 2013 med 43 procent.

Siden forslaget blev vedtaget, har der også været udtryk nogle bekymringer fx over, hvilken effekt forhøjelsen ville have for grænsehandlen.

”Der har fra høringsparter været rejst bekymringer om, hvad en markant forhøjelse af afgiften ville betyde for grænsehandlen. Det har vi lyttet til, og vi har besluttet at lave en mere lempelig model og indføre afgiftsforhøjelsen i en lidt langsommere takt, end det oprindeligt var meningen,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Baggrund
Regeringen foreslår nu, at afgiftsforhøjelsen indføres trinvist med 75 procent i 2015 og 25 procent i 2016, så den nye og højere pris på en pakke cigarillos først slår helt igennem i 2016.

Samtidig udskydes implementeringen af en aftalt årlig regulering på 1,8 procent fra 2016 til 2017. Reguleringen vil gælde indtil 2020.

Sammenholdt med det tidligere forudsatte umiddelbare merprovenu, vil det falde med 20 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.