Gyldig fra

Forenklet lovgivning er første skridt på vej til en effektiv inddrivelse

Et flertal af Folketingets partier har i dag vedtaget et lovforslag om forenkling af inddrivelseslovgivningen. Et vigtigt og nødvendigt skridt for at få en effektiv inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige, mener skatteministeren.

Christiansborg

Et af de første skridt på vej til en ny, forbedret og mere effektiv inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige er netop blevet taget i Folketinget. Regeringen har sammen med et flertal af Folketingets partier vedtaget et lovforslag om forenkling af inddrivelseslovgivningen. Lovforslaget er en del af aftalen om Et nyt skattevæsen, der blev indgået i november 2016.

Siden skatteminister Karsten Lauritzen i september 2015 slukkede strømmen til it-systemet EFI, har Skatteministeriet arbejdet på at skabe et nyt og mere effektivt inddrivelsessystem. Det er forenklingen af lovgivningen på området et af de første skridt til at opnå.

Skatteminister Karsten Lauritzen ser frem til, at inddrivelsen af borgernes gæld til det offentlige med lovforslaget bliver mere enkel og gennemskuelig for både borgere, virksomheder og myndigheder.

”Vi har i dag taget et af de første vigtige og nødvendige skridt hen imod en mere effektiv inddrivelse. Én af årsagerne til, at inddrivelsen i flere år mildest talt har stået i stampe, er, at inddrivelsesområdet har været præget af særregler, som EFI ikke kunne understøtte. Det retter vi nu op på ved at forenkle lovgivningen på området. Det giver det nye inddrivelsessystem stærkere forudsætninger for at blive en succes fra begyndelsen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Lovforslaget betyder bl.a., at alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes på flest mulige typer af gæld. At antallet af forældelsesfrister reduceres fra 365 til 12 for hver enkelt gældspost. Og at gældsposterne først vil blive sendt til inddrivelse, når de er inddrivelsesparate.

Loven om forenkling af inddrivelse af gæld til det offentlige træder i kraft den 1. april 2017.