Gyldig fra

Flere familier får bil nummer to – som til gengæld oftere er grøn

Antallet af familier, som bruger mere end én bil til at få hverdagen til at hænge sammen, er stigende. Til gengæld vælger en stigende andel af familier at supplere med en grøn bil.

Ilustrationsfoto

På 5 år er antallet af familier, som har mere end én bil, steget med ca. 100.000.  

Således var der i 2015 ca. 400.000 familier, som havde mere end én bil, mens antallet var steget til ca. 500.000 i 2020.

Når familierne skal supplere den nuværende bil, er der sket en stigning i andelen, som køber en grøn bil. Således var det ca. 25 pct. af de familier, som købte bil nummer to i 2020, der købte en grøn bil.

”I takt med at vi får flere penge mellem hænderne, vælger mange familier at gøre hverdagen nemmere ved at købe en ekstra bil. Vi vil gerne skubbe på for at få flere grønne biler på vejene. Derfor glæder jeg mig over, at flere familier rent faktisk vælger en grøn bil som bil nummer to”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Tallene i publikationen dækker over perioden frem til aftalen om grøn vejtransport blev indgået mellem regeringen og RV, SF og Ø i december 2020. Her blev afgiftssystemet ændret, så det blev mere attraktivt at købe grønne biler.

Udviklingen i antallet af grønne biler forventes derfor at stige yderligere i 2021.

Læs de aktuelle skattetal her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk