Gyldig fra

Fjerde og sidste del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort

Den sidste af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu offentliggjort. Den nye delanalyse har fokus på, hvordan man kan nå klima- og miljømål med mindst mulige omkostninger.

Illustrationsfoto

Den sidste af i alt seks delanalyser af den samlede Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet er nu færdig. 

Arbejdet med analysen blev besluttet af Folketinget som led i Energiaftale 2012. Formålet med analysen er at undersøge, om Danmark lever op til sine klima- og energipolitiske mål på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger. 

Den sidste delanalyse belyser derfor, hvordan Danmark kan nå de internationale og nationale mål på klima- og miljøområdet med mindst mulige omkostninger. 

I analysen bliver det gjort klart, at de nuværende afgifter og tilskud på energiområdet er meget forskellige. De faglige analyser viser, at mulighederne for at mindske de nuværende omkostninger ved at nå klima- og miljømålene i høj grad beror på at mindske disse forskelle og dermed gøre såvel tilskud som afgifter mere ensartede. Det kan give betydelige samfundsøkonomiske gevinster i form af lavere omkostninger ved den grønne omstilling, men vil også indebære markante ændringer i det nuværende afgifts- og tilskudssystem. 

Delanalyse 4 vil efter sommerferien blive drøftet med projektets referencegruppe, der består af tre eksperter og en række organisationer og interessegrupper. 

Regeringen har endnu ikke taget stilling til analysens konklusioner. Analysen er således ikke et politisk oplæg fra regeringen, men en faglig analyse. Det er vigtigt for regeringen at få balanceret alle hensyn, herunder også hensynet til konkurrenceevne, enkelterhverv og virksomheder, husholdninger og statens finanser. 

Analysen er i april 2018 opdateret med udestående afsnit 5 om effekter af omlægning til den ideelle struktur.

Læs delanalyse 4 

Læs bilag til afsnit 5