Gyldig fra

Femte del af Afgifts- og tilskudsanalysen er offentliggjort

Den femte af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu færdig. Den nye delanalyse har haft fokus på overskudsvarme.

Illustrationsfoto

Delanalyse 5 af den såkaldte Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet er nu offentliggjort. Delanalysen har sat fokus på overskudsvarme fra blandt andet produktionsvirksomheder.

Arbejdet med at analysere afgifts- og tilskudssystemet på energiområdet blev sat i gang af et bredt flertal i Folketinget som led i Energiaftale 2012. Der er tale om en tværministeriel opgave, som bliver vurderet og kommenteret af en nedsat referencegruppe af eksperter og interessenter i energisektoren. 

Den nye delanalyse går i dybden med overskudsvarme fra produktionsvirksomheder, der bliver udnyttet til for eksempel fjernvarme. Når en virksomhed har gjort alt for at energieffektivisere sine produktionsprocesser, kan der være en mængde varme, som ikke kan bruges af virksomheden i produktionen. Den overskydende varme kan nyttiggøres, enten internt i virksomheden til andre formål, fx rumopvarmning, eller eksternt i den lokale fjernvarmeforsyning.

Delanalyse 5 har undersøgt, om afgifter, tilskud og anden regulering i bl.a. Varmeforsyningsloven understøtter mulighederne for at nyttiggøre overskudsvarmen på den mest hensigtsmæssige måde.

Analysen har set på, om den nuværende regulering sikrer en passende balance, så ægte overskudsvarme udnyttes, uden at reguleringen samtidig tilskynder til produktion af såkaldt falsk overskudsvarme. Analysen kigger også på, om reglerne for overskudsvarme kan forenkles og gøres tydeligere. 

Der er endnu ikke taget politisk stilling til konklusionerne i de enkelte delanalyser. 

Sidste år blev delanalyserne 1, 2, 3 og 6 offentliggjort. Delanalyse 4, som er den sidste, forventes offentliggjort inden sommerferien.

Læs AT delanalyse 5 her