Gyldig fra

Femårig aftale skal skabe ro om skattevæsenet

Regeringen inviterer nu til politiske forhandlinger om en flerårig skatteaftale. Aftalen skal skabe arbejdsro og fremtidssikre skattevæsenet.

Neg Skm Bygning

Skattevæsenet har de seneste år været genstand for jævnlig kritik. Det er sket med afsæt i få, men centrale forvaltningsområder, som har været og stadig er udfordrede. Det handler om udbyttekontrol, gældsinddrivelse og ejendomsvurderinger.

”Skiftende regeringer har arbejdet på at bringe de udfordrede områder på omdrejningshøjde igen, og der er sket store fremskridt. Men for at komme helt i mål skal vi have ro og stabilitet om skattevæsenets økonomi”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Derfor indkalder regeringen Folketingets partier til forhandlinger om en flerårsaftale for skattevæsenet, som skal gælde i perioden fra 2023 til 2027.

”En bred, flerårig aftale skal sikre en forudsigelig økonomisk ramme om skattevæsenet og en fast politisk kurs, som ikke er sårbar overfor skiftende ministre og regeringer. Det er der brug for, så vi kan få fremtidssikret skattevæsenet”, siger skatteministeren.

Regeringen tager i sit oplæg til forhandlingerne udgangspunkt i de anbefalinger, ekspertudvalget for en flerårsaftale fremlagde i april sidste år.

”Nu ser jeg frem til forhandlingerne med Folketingets partier, og jeg håber og tror på partiernes vilje til at få lavet en solid, bred aftale, som kan give ro om skattevæsenet i de kommende år”, siger Jeppe Bruus.

Læs mere:
Regeringens fokuspunkter for en flerårsaftale kan læses her. 
Ekspertudvalgets anbefalinger til en flerårsaftale for skattevæsenet kan læses her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk