Gyldig fra

Fastfrysningen af grundskyld bliver indregnet i ejendomsskatterne i 2. halvår 2016

Skatteministeriet har sendt lovforslag om fastfrysning af grundskylden i høring. Det indebærer, at boligejerne betaler den oprindelige grundskyld i 1. halvår 2016 og bliver godtgjort i 2. halvår.

Illustrationsfoto

I forbindelse med finansloven 2016 blev det aftalt, at grundskylden for ejerboliger i 2016 skal fastfryses på 2015-niveau. Kommunerne har imidlertid allerede udsendt opkrævningerne for ejendomsskatten for 2016. Det sker traditionelt mod slutningen af året.

Ved udsendelsen af opkrævninger af ejendomsskatten har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at tage højde for den aftalte fastfrysning i opkrævningen af grundskyldens første rate i 2016. Alle boligejere skal derfor betale den første rate som sædvanligt, selvom den ikke tager højde for fastfrysningen. I stedet vil boligejerne få tilbagebetalt den grundskyld, der er betalt for meget, som en nedsættelse af raten i 2. halvår.

Fastfrysningen af grundskylden vil gælde ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerbolig og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).

Skatteministeriet har netop sendt lovforslaget i høring med en frist til 8. januar 2016, og lovforslaget ventes vedtaget senere i januar.