Gyldig fra

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Skatteminister Benny Engelbrecht afskaffede for en måned siden formueskattekursen til værdisætning af unoterede aktier. Det forventes, at afskaffelsen af formueskattekursen vil medføre et varigt merprovenu på omkring ½ mia. kr. årligt.

Illustrationsfoto

Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse af unoterede aktier ved gave og arv.

Bestemmelserne om formueskattekursen kunne benyttes til at nedbringe skatten væsentligt og mere end hidtil antaget. I nogle tilfælde kunne man helt undgå dansk beskatning af aktiegevinster, og der var derfor tale om et hul i skattereglerne.

Det er Skatteministeriets vurdering, at ophævelsen af reglerne om værdiansættelse til formueskattekursen vil medføre et varigt merprovenu på ca. ½ mia. kr. årligt.
Provenuskønnet er forbundet med usikkerhed, og provenuet vil svinge væsentligt fra år til år alt efter omfang, antal og karakter af overdragelser.

Faktaark: Fakta og baggrund og formueskatten