Gyldig fra

EU-Kommissionen: Fedtafgiften var ikke ulovlig statsstøtte

EU-Kommissionen har afgjort, at den danske afgift på mættet fedt i visse fødevarer ikke indeholdt ulovlig statsstøtte.

Illustrationsfoto

Det var ikke ulovlig statsstøtte, da Danmark fra oktober 2011 til januar 2013 havde en afgift på mættet fedt i visse fødevarer – i daglig tale kaldet fedtafgiften.

To år efter fedtafgiftens afskaffelse åbnede EU-Kommissionen en sag mod Danmark om potentiel ulovlig statsstøtte i forbindelse med fedtafgiften. Det er denne sag, EU-Kommissionen nu har truffet afgørelse i.

Afgiften udgjorde 16 kr. pr. kilo mættet fedt, og der var en bagatelgrænse, så fødevarer med under 2,3 pct. mættet fedt ikke var pålagt afgift, hvilket betød, at fx mælk og andre magre mejeriprodukter var undtaget for afgift. Derudover var visse fødevarer som fx fisk, æg og korn undtaget. Det var bl.a. med afsæt i disse undtagelser, at EU-Kommissionen igangsatte en undersøgelse af, hvorvidt der kunne være tale om ulovlig statsstøtte. Skatteministeriet har løbende været i dialog med EU-Kommissionen om sagen og er tilfreds med, at sagen nu er afsluttet.