Gyldig fra

Ekspertgruppen for en grøn skattereform - 1. delrapport

Ekspertgruppen for en grøn skattereform fremlægger sin 1. delrapport. Den indeholder forslag til, hvordan vi i Danmark kan regulere drivhusgasser med udgangspunkt i en højere og mere ensartet CO2e-afgift.

Ekspertgruppens arbejde viser, hvordan en højere og mere ensartet CO2-afgift effektivt kan reducere udledning af drivhusgasser og derved bidrage væsentligt til at indfri klimalovens mål om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Læs 1. delrapport her. 

Se slides fra præsentationen her. 

Der er desuden udarbejdet et dokumentationsnotat, som kan læses her.  

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24