Gyldig fra

Ekspertgruppe skal se på værdiansættelse af virksomheder

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se nærmere på mulige modeller for værdiansættelse af familieejede virksomheder i forbindelse med generationsskifte.

Illustrationsfoto

Regeringen (S), RV, SF, EL og ALT er enige om at nedsætte en ekspertgruppe med ekstern sagkyndig deltagelse, der skal komme med forslag til modeller, der kan sikre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifte.

”De familieejede virksomheder er en vigtig del af erhvervslivet i Danmark. Derfor er det også vigtigt, at de bliver værdiansat så objektivt, gennemsigtigt og præcist som muligt, når der skal gennemføres et generationsskifte. Af den grund nedsætter vi en ekspertgruppe, som ser nærmere på udfordringerne og kommer med forslag til modeller for værdifastsættelsen”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ekspertgruppen kommer til at bestå af både eksterne eksperter og sagkyndige fra Skatteministeriet. De eksterne medlemmer udpeges på baggrund af deres juridiske eller økonomiske sagkundskab på værdiansættelsesområdet og udgør et flertal i ekspertgruppen. Ekspertgruppen forventes at fremlægge sine anbefalinger senest medio 2021, så eventuelle lovændringer kan gennemføres i efteråret 2021.

Læs ’Kommissorium for ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte’ her.

Kontakt:
Skatteministeriets pressefunktion på tlf.: 7222 2324

Ordførere:
Troels Ravn: 6162 4783
Kathrine Olldag: 3337 4709
Carl Valentin, 6162 5777
Rune Lund, 6162 4544
Susanne Zimmer, 6162 5672