Gyldig fra

Ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte på plads

Fire eksterne eksperter har fået plads i en ny ekspertgruppe, som skal foreslå modeller til værdiansættelse ved generationsskifte. Målet er at skabe mere gennemsigtighed og forudsigelighed i forbindelse med generationsskifte.

Illustrationsfoto
Byen i flere generationer

Som led i aftalen om finansloven for 2020 aftalte regeringen (S), RV, SF, EL og ALT at nedsætte en ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte. Formålet er at se på mulighederne for at finde modeller til værdiansættelse, der er både gennemsigtige og forudsigelige. Nu er de fire eksterne eksperter i gruppen fundet, og arbejdet er påbegyndt.

”Det er vigtigt for regeringen, at vi inddrager dygtige eksterne eksperter i arbejdet, så vi får alle vinkler med. Derfor er jeg glad for, at fire så kompetente eksperter har sagt ja til at deltage i arbejdet. Jeg er sikker på, at de vil gøre en positiv forskel i forhold til at skabe mere gennemsigtighed og forudsigelighed i forbindelse med generationsskifte”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Gruppen vil bestå af fire eksterne eksperter, hvoraf én er formand, samt tre medlemmer fra de relevante ministerier. De fire eksterne eksperter er:

  • Michael Møller, Professor ved CBS (formand)
  • Troels Kjølby Nielsen, Partner i PwC
  • Hanne Søgaard Hansen, Advokat hos Plesner
  • Michael Serup, Partner i Bech-Bruun

De fire eksperter er valgt på baggrund af deres juridiske eller økonomiske sagkundskab på værdiansættelsesområdet. De tre øvrige medlemmer er repræsentanter fra Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Ekspertgruppen forventes at afgive sine anbefalinger medio 2021.

Læs kommissoriet for ekspertgruppen her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk