Gyldig fra

Ejendomsvurderingerne bliver fastholdt på 2011-niveau

Skatteministeriet skal bruge tid til at udvikle et nyt og mere træfsikkert system til ejendomsvurderinger. Derfor fastfryses vurderingerne fra 2011 frem til 2017 men med 2,5 procent rabat. De billigste boliger får en ekstra rabat på 2,5 procent.

Illustrationsfoto

Frem til og med 2017 vil ejendomsvurderingerne blive fastholdt på 2011-niveauet. Men det bliver med rabat til boligejerne i de kommende år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skatteministeren i dag, onsdag, har fremsat i Folketinget. Dermed vil regeringen fra 2015 forlænge den fastfrysning af ejendomsvurderingerne fra 2011, som også har været gældende i 2013 og 2014.

Fastfrysningen skyldes, at der skal bruges tid til at udvikle et bedre og mere træfsikkert system til ejendomsvurderinger. Et uafhængigt ekspertudvalg nedsat af regeringen fremlagde i september en række anbefalinger til et nyt ejendomsvurderingssystem. Disse anbefalinger skal der nu arbejdes videre med i et nyt implementeringscenter i Skatteministeriet. Implementeringscentret skal de kommende to år udvikle og forfine den model, som ekspertudvalget lagde frem.

Til Jyllands-Posten den 16. november forklarer skatteminister Benny Engelbrecht, at den nye model til ejendomsvurderinger skal være både politisk og praktisk holdbar på langt sigt. Den skal tage udgangspunkt i de anbefalinger, som ekspertudvalget kom med, men med større træfsikkerhed.  Desuden er det et krav, at modellen er gennemskuelig og let at forstå for boligejerne, og endelig skal fordelingsprofilen rettes op, så de billigste boliger ikke beskattes hårdere end dyre boliger, sådan som ekspertudvalget fandt frem til.

”Ekspertudvalget har vist os, at det ikke er nogen nem opgave at løse. Men Rigsrevisionen har dokumenteret, at den gamle model til ejendomsvurderinger ikke er brugbar, og derfor skal der afsættes de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid, for at vi kan få en ny og robust model”, siger skatteministeren som forklaring på, at de nuværende ejendomsvurderinger fortsat vil være fastfrosset fra 2015 og de efterfølgende år. Men det bliver med en rabat på 2,5 procent på alle vurderinger af ejerboliger.

Derudover får de billigste boliger en ekstra rabat på yderligere 2,5 procent af ejendomsværdien til og med 500.000 kr. og tilsvarende af grundværdien til og med 100.000 kr. Det ekstra nedslag aftrappes for ejendomsværdier over 750.000 kr. henholdsvis grundværdier over 150.000 kr., således at det helt bortfalder for ejendomme med en ejendomsværdi over 1.250.000 kr. og en grundværdi over 250.000 kr. Den ekstra rabat skyldes ekspertudvalgets dokumentation af, at det er de billigste boliger, der typisk har været vurderet for højt.