Gyldig fra

Effekten af kontrol på privat grund skal opgøres

SKAT gennemfører kontrol af byggearbejder på privat grund som en del af indsatsen for at bekæmpe sort arbejde og social dum-ping. Skatteministeren har, for at opgøre effekten heraf, nu bedt SKAT om at registrere antallet af bødesager som følge af kontrollen.

Illustrationsfoto

Som en del af kampen mod sort arbejde har SKAT siden 2012 haft ret til at foretage kontrol på privat grund. Nu har skatteministeren bedt SKAT om at opgøre effekten af kontrol af byggearbejder på privat grund.

”Jeg er helt åben for at diskutere relevansen af SKATs værktøjer. Men når vi gør det, skal vi gøre det på et oplyst grundlag. Derfor har jeg bedt SKAT om fremover at opgøre antallet af bødesager som følge af kontrollen på privat grund,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

SKAT gennemfører kun kontrol af byggearbejder på privat grund, hvis en række specifikke kriterier er opfyldt i den konkrete situation. SKAT må således kun lave en kontrol, hvis der på grunden foregår synligt udendørsarbejde af professionel karakter. Det kan for eksempel være, hvis byggematerialer, stilladser og arbejdskøretøjer er synlige, fordi der er gang i reparationer eller ombygninger på grunden.

SKAT har udelukkende ret til at gå ind på selve grunden, fx haven, og ikke i den private bolig.

”Jeg vil godt understrege, at SKATs kontrol er rettet mod den virksomhed, der udfører arbejdet og virksomhedens ansatte - ikke mod grundejeren. Som debatten har været, er det jo nærmest blevet fremstillet som om, SKAT bare braser ind i folks hjem. Og sådan er det ikke. Vi kontrollerer virksomhederne. Det handler om at bekæmpe sort arbejde og social dumping. Og jeg må nøgternt konstatere, at bestemmelsen om adgang til at foretage kontrol på privat grund, alene har givet anledning til én enkelt klagesag,” siger skatteministeren.