Gyldig fra

Det lysner for sagsbunkerne i Skatteankestyrelsen

Efter flere år med lange sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen, ser det nu ud til, at kurven er ved at knække. Der er dog stadig lang vej igen, før styrelsen er helt i mål. Det er konklusionen i den status, Skatteministeriet netop har sendt til Folketinget.

Illustrationsfoto

Skatteankestyrelsen har nået sit halvårsmål for 2019, og den samlede sagsbunke er på sit laveste niveau siden 2014. Det er blandt konklusionerne i Skatteankestyrelsens seneste statusrapport, som Skatteministeriet netop har sendt Folketinget.

”Det ser ud til, at kurven så småt er ved at knække i Skatteankestyrelsen. Sagsbunkerne er på vej nedad. Jeg hæfter mig ved de borgernære sager, hvor sagsbehandlingstiden for nye sager var på bare tre måneder i gennemsnit i første halvår af 2019, mens det i 2018 tog i gennemsnit 22 måneder at få afgjort sin sag. Og selvom vi stadig har lang vej igen, før vi er i mål på alle sagsområder, så er det gode tegn”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Statusrapporten for første halvår af 2019 viser, at der fortsat er behov for en fokuseret indsats for at sikre, at borgere og virksomheder får afgjort deres klagesager hurtigere end hidtil. På trods af den markante reduktion i gennemsnitlig sagsbehandlingstid for borgernære sager, er den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat over 28 måneder opgjort for det første halvår af 2019. Skatteankestyrelsen forventer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af sagsområderne vil kunne nedbringes yderligere i de kommende år, efterhånden som bunken af gamle sager er afviklet.

De nuværende sagsbehandlingstider er udtryk for, at de sager, der afsluttes nu, generelt har ligget lang tid i sagsbunken, hvilket trækker den samlede sagsbehandlingstid op.

Skattestyrelsen har pr. 1. januar 2019 iværksat en særlig indsats rettet mod borgernære sager, som angår personbeskatning, værdiansættelse og visse erhvervsbeskatningssager. Målsætningen er, at borgernære sager skal være afgjort senest inden for et år fra modtagelsen af klagesagen.

Læs Skatteankestyrelsens rapport her.