Gyldig fra

Arbejdsgruppe om vurdering af erhvervsgrunde afrapporterer til vinter

Senest til vinter skal arbejdsgruppen om vurdering af erhvervsgrunde afrapportere. Fristen er udsat fra sommeren 2023 som følge af efterårets valgkamp og regeringsdannelse.

Illustrationsfoto

Efter et efterår præget af folketingsvalg og regeringsdannelse er arbejdsgruppen om vurderinger af erhvervsgrunde nu klar til at tage arbejdshandskerne på igen.

Pausen betyder, at den tidligere planlagte møderække blev flyttet. Derfor har regeringen besluttet, at fristen for afrapportering udskydes til ultimo 2023.

”Arbejdsgruppen er med til at give værdifulde input til vores arbejde med erhvervsvurderingerne. Derfor ser jeg frem til at modtage arbejdsgruppens konklusioner sidst på året," siger skatteminister Jeppe Bruus.

De nye vurderinger af erhvervsgrunde forventes udsendt fra 2025 og frem, og udskydelsen har ikke konsekvenser for udsendelsesplanen.