Gyldig fra

Aktuelle skattetal: Danskerne ejer flere biler, men hver bil kører færre kilometer

Antallet af biler på de danske veje er stigende. Til gengæld kører danskerne færre kilometer pr. bil. Det viser de seneste aktuelle skattetal på motorområdet.

Motorvej

På 20 år er antallet af personbiler i Danmark steget med 46 procent. Således var der i år 2000 ca. 1,85 mio. personbiler, mens tallet i 2020 var steget til ca. 2,7 mio. biler. Derimod er antallet af kørte kilometer pr. bil er faldet hen over perioden. Det viser de seneste aktuelle skattetal fra Motorstyrelsen.

”I takt med at vi får flere penge mellem hænderne, og velstanden stiger, vælger mange at gøre hverdagen nemmere ved at købe en ekstra bil. Det valg forstår jeg godt, og det understreger behovet for, at vi skubber på for, at flere træffer et grønt valg, når de står overfor valget om at købe en ny bil”, fortæller skatteminister Morten Bødskov.

Tallene dækker perioden op til vejtransportaftalen, som blev indgået mellem regeringen og RV, SF og Ø. Her blev afgiftssystemet ændret, så det blev mere attraktivt at købe grønne biler.

Læs de aktuelle skattetal her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk