Gyldig fra

35 mia. kr. mere i likviditet til små og mellemstore virksomheder

Regeringen foreslår en ny ordning, der skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet med omkring 35 mia. kroner.

Udbruddet af coronavirus sætter dansk økonomi under et ekstraordinært pres, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget arbejder intensivt på at afbøde. Derfor har regeringen på skatteområdet allerede gennemført tiltag, der øger virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr. I torsdags præsenterede regeringen et yderligere initiativ, der skal øge virksomhedernes likviditet med 35 mia. kr.

Konkret foreslår regeringen:

  • At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

Læs om forslagene i dette faktaark