Gyldig fra

3,6 mia. kr. inddrevet ved at modregne gæld i udbetalinger

Modregning er et af de mest effektive værktøjer, Gældsstyrelsen har til rådighed. Værktøjet giver Gældsstyrelsen mulighed for automatisk at tilbageholde udbetalinger fra alle myndigheder og bruge pengene til at afdrage skyldneres gæld til det offentlige.

Illustrationsfoto

Nye tal viser, at Gældsstyrelsen i 2018 inddrev 3,6 mia. kr. ved at modregne danskernes gæld i udbetalinger fra det offentlige. 

For danskere med gæld til det offentlige betyder modregningen, at Gældsstyrelsen kan tilbageholde eventuelle udbetalinger fra myndigheder, fx overskydende skat eller børneungeydelse, og bruge pengene til at afdrage på gælden.

Udviklingen i provenuet fra modregning har siden 2016 været positiv, og i 2018 udgjorde modregning ca. halvdelen af det samlede inddrivelsesprovenu. 

Du kan læse mere i Gældsstyrelsens publikation her.