Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 11. december 2019

Ekspertgruppe skal se på værdiansættelse af virksomheder

Bo- og gaveafgift Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se nærmere på mulige modeller for værdiansættelse af familieejede virksomheder i forbindelse med generationsskifte.

Nyhed 9. december 2019

Det lysner for sagsbunkerne i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen Efter flere år med lange sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen, ser det nu ud til, at kurven er ved at knække. Der er dog stadig lang vej igen, før styrelsen er helt i mål. Det er konklusionen i den status, Skatteministeriet netop har sendt til Folketinget.

Nyhed 3. december 2019

Skatteminister: Bedre velfærd og grønne ambitioner kræver penge i kassen

Finanslov Fornuftige skatteforslag er med til blandt andet at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Den skæve bo- og gaveafgift rulles derfor tilbage, siger skatteministeren.

Nyhed 23. oktober 2019

10 centrale spørgsmål og svar om udskydelsen af de nye boligskatteregler

Ejendomsbeskatning Skatteministeren har i dag offentliggjort regeringens eftersyn af akutte it-problemer i skattevæsenet. Eftersynet viser, at det er nødvendigt at skubbe ikrafttrædelsen af de nye boligskatteregler til 2024. Læs her, hvad udskydelsen betyder for boligejerne.

Nyhed 18. oktober 2019

EU-Kommissionen: Fedtafgiften var ikke ulovlig statsstøtte

Afgiftssatser EU-Kommissionen har afgjort, at den danske afgift på mættet fedt i visse fødevarer ikke indeholdt ulovlig statsstøtte.

Nyhed 3. september 2019

Funktionsperioden for en række ankenævn forlænges

Ankenævn De nuværende skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn får forlænget deres funktionsperiode fra 6 til 12 måneder.

Nyhed 27. juni 2019

Morten Bødskov er ny skatteminister

Torsdag kl. 15.00 overdrog Karsten Lauritzen (V) Skatteministeriet til sin efterfølger Morten Bødskov (S).

Nyhed 2. maj 2019

Regeringen fjerner særbehandling af banker

Skatteadministration Med en forenkling af skattereglerne har regeringen besluttet at fjerne retten til det særlige fradrag for såkaldt hybrid kernekapital. Dermed kommer Danmark på linje med lande som Holland og Sverige.

Nyhed 26. april 2019

Fornyelse af det empiriske grundlag for ministeriernes beregninger af arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i skattesystemet

Skatteberegning Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet sætter med en ny ekspertgruppe gang i et arbejde med at forny det empiriske grundlag for de regnemetoder, der anvendes til at beregne effekter af ændringer i skattesystemet. En opdateret regnemetode forventes at blive lagt frem i anden halvdel af 2019.