Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 28. januar 2016

Mød skatteministeren på Facebook

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen byder i dag som den første danske minister velkommen på sin egen Facebookside. Han håber, at han ved at give et indblik i sit arbejde kan komme i dialog med danskerne om skattepolitiske spørgsmål.

Nyhed 21. januar 2016

Skatteminister: Fuld omkostningsgodtgørelse skal skabe lighed for loven

Retssikkerhed Som en del af Retssikkerhedspakke II ønsker skatteminister Karsten Lauritzen at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse, så selskaber og fonde igen kan få dækket udgifter i forbindelse med skatterelaterede klagesager mod staten.

Nyhed 22. december 2015

Ny redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion

Klagebehandling En redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion oversendes i dag til Folketingets skatteudvalg. Redegørelsen viser, at styrelsen som forventet har en større sagspukkel, men at udviklingen i produktiviteten bevæger sig i den rigtige retning.

Nyhed 21. december 2015

Skatteministeriet politianmelder læk af fortrolige oplysninger

Efter at fortrolige skatteoplysninger er tilflydt dagspressen, er forholdet nu politianmeldt. Det er uacceptabelt, at der ikke er fortrolighed omkring Skatterådets arbejde, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen.

Nyhed 17. december 2015

Aftale om elbiler justeres

Regeringen og et flertal i Folketinget vil udskyde det loft over afgiftsrabatten på 800.000 kr., som var en del af aftalen om elbiler.

Nyhed 17. december 2015

En større andel af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark

Selskabsskat Nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark. Samtidig er provenuet fra selskabsskatterne og selskabernes investeringsniveau steget de senere år.

Nyhed 15. december 2015

Midlertidigt inddrivelsessystem sendes i udbud

SKAT Skatteministeriet igangsætter nu et udbud, der skal bane vej for at genoptage inddrivelsen af skyldneres gæld til det offentlige.

Nyhed 14. december 2015

Fastfrysningen af grundskyld bliver indregnet i ejendomsskatterne i 2. halvår 2016

Ejendomsbeskatning Skatteministeriet har sendt lovforslag om fastfrysning af grundskylden i høring. Det indebærer, at boligejerne betaler den oprindelige grundskyld i 1. halvår 2016 og bliver godtgjort i 2. halvår.

Nyhed 2. december 2015

Skatteministeren: Helt naturligt, at Folketinget har indsigt i udgifter til Kammeradvokaten

Klagebehandling Folketinget skal årligt orienteres om Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten. Redegørelsen vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år og vil vise en stigning i udgifterne. Skatteministeren er åben overfor at drøfte dækning af selskaber og fondes udgifter i forbindelse med retssager.

Nyhed 1. december 2015

Skatteminister: Erhvervsudspil skal forbedre investeringsklimaet

Erhvervsbeskatning Danmark skal blive bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Derfor har regeringen besluttet at udvide Erhvervsbeskatningsudvalgets kommissorium, så udvalget også skal se på mulige skattepolitiske tiltag, der kan bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.