Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 7. oktober 2016

Skatteminister vil sætte skub i sagsbehandlingen af klagesager

Klagebehandling Skatteankestyrelsen afgør stadigt flere klagesager, og kvaliteten i afgørelserne er forbedret. Trods fremgangen når styrelsen imidlertid ikke sin målsætning om antallet af afgjorte sager. Skatteminister Karsten Lauritzen vil have boret ud, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes yderligere.

Nyhed 5. oktober 2016

Danskerne får nye og mere retvisende ejendomsvurderinger i 2019

Ejendomsvurdering Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger i Skatteministeriet har udviklet et helt nyt ejendomsvurderingssystem. Det vil give mere retvisende, ensartede og gennemskuelige vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Systemet bliver taget i brug, så danskerne kan få nye vurderinger i 2019.

Nyhed 5. oktober 2016

Det betyder regeringens udspil for danske boligejere

Ejendomsbeskatning Regeringen har i dag præsenteret udspillet ’Tryghed for boligejerne’. Se her, hvad udspillet betyder i de enkelte kommuner.

Nyhed 4. oktober 2016

Skatteministerens lovprogram i 2016-17

Skatteministeren planlægger at genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Bøderne for ulovlig handel med slik, øl og vin skal stige til det dobbelte.

Nyhed 20. september 2016

Skatteminister: Det er i vores alles interesse, at flere bruger deleøkonomien

Vækst Deleøkonomien giver flere muligheder for hver enkelt dansker og bærer et enormt vækstpotentiale for samfundet med sig. Derfor skal skattereglerne i højere grad end i dag omfavne den deleøkonomiske udvikling, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

Nyhed 30. august 2016

Helhedsplan: Her er skatteinitiativerne

Skatteøkonomi Helhedsplan: Regeringen fremlægger i dag en helhedsplan. Helhedsplanen indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Nyhed 30. august 2016

Sådan fordeler JobReformens gevinster sig imellem forskellige familietyper

Jobreform 3,1 millioner danskere opnår en skattelettelse med regeringens forslag til JobReform fase 2.

Nyhed 30. august 2016

Skatteminister: Bøvlede skatteregler må ikke bremse iværksættere og deleøkonomi

Vækst Regeringen vil forbedre vilkårene for danske virksomheder gennem en række initiativer på skatteområdet. Det sker med vækstudspillet Vækst 2016, som skatteministeren og erhvervs- og vækstministeren i dag præsenterer.

Nyhed 1. juli 2016

Øget åbenhed om statsstøtte til virksomheder

EU Et nyt statsstøtteregister for bl.a. miljø- og energiafgifter skal skabe større åbenhed om statsstøtte i EU. Fremover skal alle medlemslande derfor indberette oplysninger om tildelt statsstøtte til EU-Kommissionen.

Nyhed 14. juni 2016

Skatteminister: Vi skal investere i skattevæsenet

SKAT SKAT står i de kommende år over for en række store udfordringer. Samtidig er der behov for at sikre, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer på længere sigt. Skatteminister Karsten Lauritzen varsler derfor investeringsplan efter sommerferien.