Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 7. oktober 2015

Kulturnat i Skatteministeriet

Departementet Fredag den 9. oktober holder Skatteministeriet åbent i forbindelse med Kulturnatten og byder på masser af underholdning for både børn og voksne.

Nyhed 6. oktober 2015

Regeringen vil hindre forældet gæld, mens it-problemer løses

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen fremsætter i dag et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke forældes utilsigtet. Det sker efter suspenderingen af al automatisk inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

Nyhed 6. oktober 2015

Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Ministeren Regeringen har i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteminister Karsten Lauritzens leverer 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet.

Nyhed 10. september 2015

Skatteminister ønsker samlet plan for SKAT

SKAT Karsten Lauritzen håber på bred politisk opbakning til en plan, der skal adressere udfordringerne i SKAT.

Nyhed 7. september 2015

Lovgivning om udbytterefusion undersøges

SKAT Skatteministeriet er i gang med at undersøge, hvorvidt der er behov for ny lovgivning eller kontrol i forhold til refusion af udbytteskat.

Nyhed 1. september 2015

Skatteministeren offentliggør Retssikkerhedspakke I

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen offentliggør i dag Retssikkerhedspakke I – Ret og Rimelighed. Pakken indeholder en række elementer, som skal styrke skatteydernes retssikkerhed og bidrage til at genoprette tilliden til SKAT.

Nyhed 28. august 2015

Skatteministeren: Positivt hvis Rigsrevisionen undersøger SKAT

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen håber, at Rigsrevisionen vælger at undersøge SKATs kontrol med refusioner af udbyttebeskatning. Ministeren ønsker fuld åbenhed om sagen.

Nyhed 27. august 2015

Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat

Selskabsskat Udviklingen med negative renter har skabt udfordringer i forhold til virksomhedernes forrentning af indbetalinger til SKAT. Derfor ændres renterne for afregning af selskabsskat mv. Renterne bliver mere aktuelle, og skattekontoen får et loft på 200.000 kr.

Nyhed 26. august 2015

Skatteminister: Undersøgelse skal ligge klar om fire uger

SKAT SKAT og Skatteministeriets interne revision undersøger, hvordan formodet økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder kroner er foregået. Skatteminister Karsten Lauritzen har bedt om, at undersøgelsen ligger klar på hans bord om senest fire uger.

Nyhed 26. august 2015

BoligJobordningen er vedtaget i Folketinget

BoligJobfradrag Regeringen vedtog i dag at genindføre BoligJobordningen med støtte fra Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Ordningen genindføres med virkning fra 1. januar i år.