Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 14. december 2015

Fastfrysningen af grundskyld bliver indregnet i ejendomsskatterne i 2. halvår 2016

Ejendomsbeskatning Skatteministeriet har sendt lovforslag om fastfrysning af grundskylden i høring. Det indebærer, at boligejerne betaler den oprindelige grundskyld i 1. halvår 2016 og bliver godtgjort i 2. halvår.

Nyhed 2. december 2015

Skatteministeren: Helt naturligt, at Folketinget har indsigt i udgifter til Kammeradvokaten

Klagebehandling Folketinget skal årligt orienteres om Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten. Redegørelsen vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år og vil vise en stigning i udgifterne. Skatteministeren er åben overfor at drøfte dækning af selskaber og fondes udgifter i forbindelse med retssager.

Nyhed 1. december 2015

Skatteminister: Erhvervsudspil skal forbedre investeringsklimaet

Erhvervsbeskatning Danmark skal blive bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Derfor har regeringen besluttet at udvide Erhvervsbeskatningsudvalgets kommissorium, så udvalget også skal se på mulige skattepolitiske tiltag, der kan bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

Nyhed 19. november 2015

Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Finanslov Borgere og virksomheder skal betale 4 mia. kroner mindre i skatter og afgifter i 2016. Det fremgår af den finanslov, som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative torsdag har indgået. Finansloven indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Nyhed 11. november 2015

Skattefritagelse af statsministerens brug af Marienborg

SKAT Regeringen fremsætter onsdag et lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love. Et af dem handler om en skattefritagelse af privat brug af Marienborg for den til enhver tid siddende statsminister. Det svarer til lignende regler i Sverige og Norge.

Nyhed 10. november 2015

Stadig for mange virksomheder har fejl i skatten

SKAT Mere end halvdelen af alle virksomheder har fejl i skatten. Skatteminister Karsten Lauritzen varsler mere skræddersyede løsninger, bedre vejledning og en målretning af kontrollen.

Nyhed 6. november 2015

Ny analyse om beskatning af investeringsinstitutter

Aktionærbeskatning Skatteministeriet offentliggør i dag en ny analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og de personer, der investerer i aktier og obligationer via institutterne. Overordnet viser analysen, at reglerne virker efter hensigten.

Nyhed 5. november 2015

Ny redegørelse om udgifterne til at dække borgere og virksomheders omkostninger i retssager

Klagebehandling Den årlige redegørelse om udviklingen i udgifter til sager, hvor der gives omkostningsgodtgørelse, er nu sendt til Folketinget.

Nyhed 4. november 2015

Skatteminister: Et skridt tættere på svindlerne i skattesag

SKAT Det er udtryk for dygtigt politiarbejde, at det er lykkedes at beslaglægge 1,7 mia. kroner, som kobles til den store sag om svindel med udbytteskat, mener skatteminister Karsten Lauritzen. Han håber, at svindlerne i sidste ende bliver stillet til ansvar.

Nyhed 30. oktober 2015

Mere retvisende opgørelse af danskernes gæld

SKAT Danmarks Statistik vil fremover opgøre danskernes gæld til det offentlige på en mere retvisende måde i nationalregnskabet