Skatteministeriet
Travle Mennesker
Nyhed 15. januar 2020

Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019

Skatteøkonomi Skatteministeriet udgiver nu for tredje år i træk publikationen Skatteøkonomisk Redegørelse, som afdækker hovedlinjerne i skattepolitikken og går i dybden med analyser og beregninger på tre aktuelle områder.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019

Skatteøkonomisk Redegørelse er den største publikation, som udkommer fra Skatteministeriets departement. Det sker én gang årligt.

Siden første udgivelse i 2017 har redegørelsen indeholdt et kapitel, der analyserer hovedlinjerne i den aktuelle skattepolitik, og dette års redegørelse er ingen undtagelse. Her viser redegørelsen blandt andet, hvordan de seneste fire skattereformer har påvirket arbejdsudbuddet og indkomstfordelingen i samfundet. Kapitlet sætter også fokus på, hvordan det danske skattetryk har udviklet sig siden årtusindskiftet.

Derudover indeholder årets redegørelse tre kapitler, der går i dybden med hver sit aktuelle emne: Selskabsbeskatning, grænsehandel og energibeskatning.

Kapitlet om selskabsskat ser blandt andet på beskatningsniveauet i Danmark både i et historisk og internationalt perspektiv.

Redegørelsen viser også, at grænsehandlen med nydelsesmidler (som andel af privatforbru­get) næsten er faldet til det halve siden de første år i 00’erne. Man kan tillige læse om, hvordan tobaksafgifter og andre punktafgifter påvirker grænsehandlen og statens provenu.

I redegørelsens sidste kapitel gives der en vurdering af, hvordan man ud fra et overordnet samfundsøkonomisk hensyn bedst bruger afgifter til at regulere produktionen og forbruget af energi i Danmark. Her vises også, hvordan politiske aftaler om lavere elafgifter har givet samfundsøkonomiske gevinster.

Læs Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 her.