Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning
Nyhed 3. september 2019

Funktionsperioden for en række ankenævn forlænges

Ankenævn De nuværende skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn får forlænget deres funktionsperiode fra 6 til 12 måneder.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Funktionsperioden for en række ankenævn forlænges

Den nye ankenævnsstruktur på skatte- og vurderingsområdet, som er fastlagt i Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet, skulle efter aftalen træde i kraft 1. januar 2020. Som følge af valgudskrivelsen nåede lovforslaget, der udmønter den nye struktur, imidlertid ikke at blive færdigbehandlet før sommerferien og skal genfremsættes i forbindelse med åbningen af Folketinget i oktober.

Dette har medført et behov for at forlænge funktionsperioden for de nuværende ankenævn. Forlængelsen skal blandt andet ses i lyset af, at den påkrævede procestid for indstilling og ansættelse af medlemmer til den nye struktur tager mindst seks måneder.

På den baggrund har skatteministeren orienteret relevante interessenter om, at skatteankenævnenes funktionsperiode forlænges til og med den 30. juni 2020, mens vurderingsankenævnene og fællesankenævnene forlænges med 12 måneder til og med 31. december 2020.