Skatteministeriet
Bygningsarbejder
Nyhed 1. marts 2019

Kun meget få skattekort udstedt til udlændinge uden arbejdstilladelse

Internationalt Arbejdsgivere har pligt til at sikre, at ansatte fra tredjelande har ret til at arbejde i Danmark, og at de ikke uretmæssigt får udstedt skattekort. En ny tværministeriel analyse viser, at reglerne på området i høj grad overholdes.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kun meget få skattekort udstedt til udlændinge uden arbejdstilladelse

Arbejdsgivere har pligt til at sikre, at ansatte fra tredjelande har ret til at arbejde i Danmark, og at de ikke uretmæssigt får udstedt skattekort. En ny tværministeriel analyse viser, at reglerne på området i høj grad overholdes.

Antallet af beskæftigede personer fra lande uden for EU er vokset fra 87.000 til 121.000 i perioden 2008-2017. Det har skabt en bekymring for, at borgere fra tredjelande uden arbejdstilladelse uretmæssigt får udstedt skattekort.

Problemet er imidlertid meget begrænset. Det anslås, at der kun er i omegnen af 50 tilfælde, hvor der er udstedt et skattekort uretmæssigt. Det viser en analyse, som er udarbejdet i et tværministerielt samarbejde mellem Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Finansministeriet.

”Der har været en forståelig politisk bekymring for, om der var et problem med udstedelsen af skattekort til udlændinge fra tredjelande, som ikke har en arbejdstilladelse. Det viser sig nu, at det bør være en meget begrænset bekymring, da det kun sker i ganske få tilfælde. Derfor lægger vi ikke op til at lave store ændringer. Men vi vil sikre, at kontrollen er i orden, så reglerne også fremadrettet overholdes”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Analysen peger på, at problemet kan løses ved en mindre justering, der skal drøftes med partierne.

Analysen har ophæng i Aftale om finansloven for 2018, samt forståelsestekst vedrørende  beslutningsforslag fremsat af S og SF, som der er opnået enighed om mellem regeringen og S, SF, DF, RV.

Hele analysen kan læses her.