Skatteministeriet
Huse
Nyhed 5. januar 2018

Indefrysning af stigende grundskyld sker med opkrævningen for 2. halvår

Grundskyld Hvis boligejere skal betale mere i grundskyld end sidste år, indefryses stigningen automatisk og skal først betales, når boligen sælges. Eftersom lovgivning og systemunderstøttelse først skal på plads, sker selve indefrysningen i forbindelse med opkrævningen for 2. halvår.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indefrysning af stigende grundskyld sker med opkrævningen for 2. halvår

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. 

Stiger en boligejers grundskyld i den nævnte periode, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.

I 2018 vil boligejerne imidlertid først opleve selve indefrysningen i forbindelse med opkrævningen af grundskyld for 2. halvår. Det skyldes, at lovgivningen og den systemmæssige understøttelse endnu ikke er på plads.

Som følge af aftalen vil der derfor for 1. halvår 2018 blive opkrævet grundskyld uden hensyntagen til indefrysningen, mens boligejerne ved opkrævningen for 2. halvår får indefrosset et beløb svarende til stigninger i grundskylden for hele året.

Med andre ord: Hvis grundskylden stiger på opkrævningen for 1. halvår, bliver boligejeren kompenseret ved opkrævningen for 2. halvår.

Udkast til lovforslaget bl.a. om den midlertidige indefrysningsordning blev sendt i høring i december 2017 (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61387) og fremsættes i Folketinget i februar.