Skatteministeriet
Bygninger Set Oppefra
14. november 2017

Nye tiltag skal dæmme op for svindel med kommanditselskaber

Efter en faglig vurdering af en række tiltag mod svindel gennem danske kommanditselskaber er skatteminister Karsten Lauritzen nu klar med initiativer, der skal værne imod international skatteunddragelse. Kommanditselskaber skaber vækst, men skal ikke misbruges, understreger skatteministeren.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nye tiltag skal dæmme op for svindel med kommanditselskaber

Skatteministeriet har foretaget en faglig vurdering af mulige tiltag, der skal dæmme op for svindel med danske kommanditselskaber (K/S’er).

Vurderingen er foretaget på baggrund af en rapport fra SKAT, som konkluderer, at selvom hovedparten af danske kommanditselskaber anvendes lovligt, er der risiko for skatteplanlægning og skatteunddragelse.

Skatteminister Karsten Lauritzen er på baggrund af de faglige vurderinger klar til at tage konkrete initiativer.

”Kommanditselskaber er en normal og helt legitim selskabsform i Danmark, men omvendt skal de ikke kunne misbruges. Det er derfor vigtigt, at vi nu har et solidt fagligt grundlag at handle på, så vi kan komme den usikkerhed, der har været, til livs. Det skal de nye tiltag bidrage til at sikre”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Det drejer sig bl.a. om at justere selskabsskatteloven, mulighed for skarpere sanktioner ved misbrug af kommanditselskaber og øget brugervenlighed.

Arbejdet blev indledt, da det kom frem, at Danmark blev markedsført som et skattely i udlandet. SKATs Projekt Skattely lavede på den baggrund en rapport, som indeholdt en række indledende anbefalinger.

Udfordringen med kommanditselskaber blev også drøftet under de seneste skattelyforhandlinger før sommerferien. Her var partierne enige om, at Skatteministeriet skulle vurdere de samlede anbefalinger fra SKAT, og det er nu sket i forhold til gældende lovgivning, retssikkerhed m.m. Skatteministeriet vurderer, at der er grundlag for at gå videre med tre initiativer:

  • En såkaldt værnsregel i selskabsskatteloven justeres. Formålet er at beskytte mere effektivt mod situationer, hvor der ikke sker beskatning i Danmark, og hvor der samtidig reelt sker ingen eller meget lav beskatning i udlandet.
  • Mulige sanktioner mod kommanditselskaber uden egentlig forretningsmæssig substans i Danmark skal fastlægges. Der påbegyndes drøftelser mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen.
                                                                                                           
  • Brugervenligheden ved registrering af selskabsskattepligt på virk.dk øges. Formålet er at nedbringe antallet af fejlagtige registreringer, da der er risiko for, at der udstedes hjemstedserklæringer, som kan anvendes til fritagelse af beskatning i udlandet.

Èn af SKATs anbefalinger drejer sig om et forslag til justering af selskabsskattelovens territorialprincip, hvilket imidlertid vil udgøre en fravigelse fra et grundlæggende princip i dansk selskabsbeskatning. Derfor lægges der op til ikke at efterkomme den anbefaling.

Faktaboks: Kommanditselskaber

Kommanditselskaber er en selskabsform, som består af mindst to deltagere – en deltager (komplementaren), der hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser, samt en eller flere øvrige deltagere (kommanditisterne), der alene hæfter for det beløb, som vedkommende har forpligtet sig til.

Deltagerne i kommanditselskaber kan både være selskaber og personer.