Skatteministeriet
Luftfoto
Nyhed 30. marts 2016

Bedre data skal give mere retvisende ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Skatteministeriet oversendt et aktstykke til at gennemføre en række større dataprojekter til Finansudvalget. Et forbedret datagrundlag er helt centralt, hvis målet om mere retvisende ejendomsvurderinger skal indfries.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bedre data skal give mere retvisende ejendomsvurderinger

Kvaliteten af de eksisterende data om landets millioner af ejendomme skal forbedres og ajourføres, ligesom der skal tilvejebringes helt nye data. Det er nødvendigt for, at der kan udarbejdes mere retvisende ejendomsvurderinger med en højere træfsikkerhed.

Regeringen sætter derfor gang i en række projekter sammen med en andre myndigheder for at skabe de bedste betingelser for et robust datagrundlag. Det gælder blandt andet oplysninger om tinglyste handler, geodata, BBR-oplysninger og plandata.

Skatteminister Karsten Lauritzen ser arbejdet med at skabe et endnu stærkere datagrundlag som et vigtigt skridt hen imod efterårets forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem.

”Uanset hvordan et nyt system kommer til at se ud, er der en række data, som er helt nødvendige at indhente – eksempelvis salgspriser og BBR-oplysninger. Det koster nogle penge, men det er en forudsætning for et mere retvisende system,” siger Karsten Lauritzen.  

Det er nu op til Folketingets Finansudvalg at godkende det aktstykke, der giver Skatteministeriet hjemmel til at gennemføre dataprojekterne.

Af aktstykket fremgår det, at udgiften i 2016 udgør 89,8 mio. kr., og at der desuden frem mod 2019 vil være væsentlige merudgifter. Samlet set forventes udgifterne til dataprojekterne at udgøre ca. 437 mio. kr. i perioden 2016-2019.

Der søges med aktstykket tilslutning til at afholde udgifterne i 2016, mens de øvrige udgifter indbudgetteres på finansloven for 2017.