Skatteministeriet
Silhouet af arbejder
Nyhed 1. juli 2016

Øget åbenhed om statsstøtte til virksomheder

EU Et nyt statsstøtteregister for bl.a. miljø- og energiafgifter skal skabe større åbenhed om statsstøtte i EU. Fremover skal alle medlemslande derfor indberette oplysninger om tildelt statsstøtte til EU-Kommissionen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øget åbenhed om statsstøtte til virksomheder

Et nyt statsstøtteregister skal skabe mere åbenhed om og gennemsigtighed i statsstøtten i Europa.

Fremover skal alle EU-lande derfor indberette oplysninger om statsstøtte, der tildeles de pågældende landes virksomheder, til EU-Kommissionens nye statsstøtteregister.  

Indberetningerne til det nye register gælder al tildelt statsstøtte, der overstiger 500.000 euro, og som er ydet efter den 1. juli 2016.

Dette gælder også statsstøtte i form af godtgørelser m.v., som danske virksomheder tildeles med henvisning til visse miljø- og energiafgifter.

For at sikre en korrekt indberetning til EU skal de danske virksomheder, der har modtaget statsstøtte, indberette oplysningerne til SKAT efter udgangen af hvert kalenderår.

Indberetningen til SKAT om modtagne godtgørelser fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 vil altså således skulle ske i løbet af 2017.

Statsstøtte i form af skatte – og afgiftsfordele vil blive offentliggjort i registeret ved angivelse af intervaller på fx 2-5 mio. euro, og de præcise beløb vil derfor ikke blive offentliggjort.

Oplysninger om virksomhedens navn, CVR-nummer, størrelse og formålet med støtten vil også fremgå af registeret.

Den nødvendige lovgivning på området forventes vedtaget i løbet af efteråret, og et lovforslag er netop sendt i ekstern høring.

Læs mere om det nye EU-statsstøtteregister her: https://www.evm.dk/arbejdsomraader/regulering-og-konkurrence#statsstoette