Skatteministeriet
NEG Glas Gennemgang
Nyhed 1. september 2015

Skatteministeren offentliggør Retssikkerhedspakke I

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen offentliggør i dag Retssikkerhedspakke I – Ret og Rimelighed. Pakken indeholder en række elementer, som skal styrke skatteydernes retssikkerhed og bidrage til at genoprette tilliden til SKAT.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeren offentliggør Retssikkerhedspakke I

Skatteminister Karsten Lauritzen offentliggør i dag Retssikkerhedspakke I – Ret og Rimelighed. Pakken indeholder en række initiativer, som samlet set skal bidrage til at styrke skatteydernes retssikkerhed.

”Jeg er glad for i dag at kunne offentliggøre den første retssikkerhedspakke. Der har været for lidt fokus på retssikkerhed – og på ret og rimelighed – i skattesystemet, og det har bidraget til at svække tilliden til SKAT. Med Retssikkerhedspakke I tager vi det første og vigtige skridt på vejen til at styrke retssikkerheden for både borgere og virksomheder. Det vil samtidig også bidrage til at styrke den svækkede tillid til SKAT,” siger Karsten Lauritzen.

I pakken indgår blandt andet en afskaffelse af SKATs mulighed for at foretage kontrol på privat grund. Samtidig tilkendegiver skatteministeren, at SKATs mulighed for at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgernes brug af mobiltelefoner ikke vil blive taget i brug igen som led i det almindelige kontrolarbejde.

”Jeg mener, at den tidligere regering svækkede retssikkerheden, da de gav SKAT beføjelse til at kontrollere på borgernes private grund. Ligesom man svækkede retssikkerheden, da man ikke satte stop for, at SKAT kunne indhente oplysninger om borgerne fra teleselskaber. Som skatteminister kan jeg ikke stå på mål for, at SKAT har disse beføjelser. Det er derfor, at jeg som en del af denne første retssikkerhedspakke afskaffer dem begge,” siger skatteministeren.

Samtidig nedlægges den digitale anmeldetjeneste, hvor borgere anonymt kan indsende en digital anmeldelse til SKAT. Skatteministeren vil også se på muligheden for at ændre reglerne for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, da de nuværende regler er blevet kritiseret for at svække retssikkerheden. Samtidig indgår det som en del af pakken, at der skal være fornyet respekt for høringsprocessen.

Til foråret vil skatteministeren gå i dialog med relevante interessenter med henblik på at præsentere Retssikkerhedspakke II. Her vil det centrale element været arbejdet med at modernisere den såkaldte skattekontrollov.

”Retssikkerhedspakke I er første destination på rejsen mod større retssikkerhed og indeholder de elementer, vi kan sætte i gang på kort sigt. Men arbejdet er først lige gået i gang. Derfor ser jeg meget frem til, at jeg til foråret kan præsentere Retssikkerhedspakke II, hvor den store opgave bliver at sikre, at hjemlerne i skattekontrolloven både er tidsvarende og klare i deres udformning, og dermed indeholder den fornødne beskyttelse af den enkeltes retssikkerhed,” siger skatteministeren.

Læs mere:

Retssikkerhedspakke I – Ret og Rimelighed