Skatteministeriet
Christiansborg 2
Nyhed 6. oktober 2015

Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Ministeren Regeringen har i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteminister Karsten Lauritzens leverer 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Traditionen tro offentliggør regeringen sit lovprogram i forbindelse med Folketingets åbning. Skatteminister Karsten Lauritzens bidrag til lovprogrammet indeholder flere af skatteministerens mærkesager om styrkelse af borgere og virksomheders retssikkerhed og betydelige lempelser til erhvervslivet. Skatteministeren vil i alt fremsætte 24 lovforslag i det kommende folketingsår.

"I dag er jeg en meget tilfreds skatteminister. De her forslag vil være med til at skubbe Danmark i den rigtige retning. Vi skal have mere ret og rimelighed ind i skattesystemet, og vi skal have forbedret virksomhedernes konkurrenceevne og dermed skabe flere arbejdspladser. Begge dele opnår vi med de lovforslag, som jeg vil fremsætte i Folketinget i løbet af folketingsåret," siger skatteministeren.

Frem mod jul vil skatteministerens del af lovprogrammet især være præget af årets finanslov. Skatteministeren vil fremsætte lovforslag, som afskaffer NOx-afgiften, indfører en grøn udgave af BoligJobordningen og afskaffer reklameafgiften. Samlet set vil regeringen lette skatter og afgifter for 2,4 mia. kr. i løbet af folketingsåret.

Men også lovforslaget fra skatteministerens Retssikkerhedspakke I - Ret og rimelighed, som afskaffer SKATs kontrol af byggearbejder på borgeres private grunde, er at finde blandt lovforslagene frem mod jul.

Til foråret vil skatteministeriet præsentere Retssikkerhedspakke II.

"En styrkelse af borgere og virksomheders retssikkerhed er en mærkesag for mig som skatteminister, og derfor vil jeg også i det nye år præsentere Folketinget for en retssikkerhedspakke. Den vil blandt andet indeholde initiativer om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og en model for en selvstændig retssikkerhedsfunktion, svarende til en skatteombudsmand. Jeg er helt overbevist om, at det vil bidrage til at genskabe tilliden til SKAT," siger skatteministeren.

I det nye år vil skatteministeren ligeledes præsentere lovgrundlaget for et nyt og forbedret ejendomsvurderingssystem samt regler om klagebehandling på ejendomsvurderingsområdet.

Du kan finde regeringens lovprogram her.