Skatteministeriet
Husholdningsøkonomi
Nyhed 5. november 2015

Ny redegørelse om udgifterne til at dække borgere og virksomheders omkostninger i retssager

Klagebehandling Den årlige redegørelse om udviklingen i udgifter til sager, hvor der gives omkostningsgodtgørelse, er nu sendt til Folketinget.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ny redegørelse om udgifterne til at dække borgere og virksomheders omkostninger i retssager

Folketingets skatteudvalg har netop modtaget SKATs faste, årlige redegørelse over udviklingen i udgifter til den såkaldte ordning for omkostningsgodtgørelse.

Reglerne om omkostningsgodtgørelse skal styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre borgerne og virksomhederne fuld dækning for deres udgifter til sagkyndig bistand i sager, som de vinder fuldt ud eller i overvejende grad.

Redegørelsen for 2014 viser, at der er sket et fald i udbetalt godtgørelse fra 131,5 mio. kr. i 2013 til 105,6 mio. kr. i 2014. Udgifterne til ordningen afhænger af en lang række forhold såsom antal sager, sagernes kompleksitet og i hvor stor udstrækning, borgeren får medhold. Udgifterne svinger derfor år for år.

”Jeg er er glad for ordningen om omkostningsgodtgørelse. Den giver en god balance mellem myndigheder og borgere og styrker borgernes retssikkerhed. Derfor vil vi også gerne udvide ordningen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

I sager, som ikke vindes i overvejende grad, eller som tabes, ydes en godtgørelse på 50 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand. Derudover gives der 100 pct. dækning for omkostninger i sager, der vindes og i de ganske få sager, der videreføres på myndighedernes initiativ.

Selskaber og fonde har imidlertid ikke samme mulighed for at få dækket deres udgifter af staten. Det vil ministeren se på i forbindelse med forårets Retssikkerhedspakke II.

”Vi er helt enige i kritikken af, at selskaber og fonde ikke har samme mulighed for at få dækket deres udgifter. Derfor vil jeg som skatteminister også tage initiativ til at finde en model for det. Det bliver en del af Retssikkerhedspakke II, som skal forhandles med Folketingets partier”, siger skatteministeren.

Folketinget har modtaget en årlig redegørelse om udviklingen siden 2001.

Du kan læse redegørelsen her.

Du kan læse bilag til redegørelsen her.