Skatteministeriet
Industri Og Vindmoeller Ved Kysten 2
19. november 2015

Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Finanslov Borgere og virksomheder skal betale 4 mia. kroner mindre i skatter og afgifter i 2016. Det fremgår af den finanslov, som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative torsdag har indgået. Finansloven indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Torsdag har regeringen indgået en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Finansloven indeholder en række initiativer på skatteområdet, der samlet sænker skatter og afgifter med 4 mia. kroner. Det koster dog kun statskassen 2,5 mia. kroner pga. de positive afledte effekter.

Tiltagene skal styrke den danske konkurrenceevne og skabe flere arbejdspladser. Danske virksomheder kan se frem til en reducering af NOx-afgiften til en femtedel af det nuværende niveau. Reklameafgiften, som den tidligere regering annoncerede, sløjfes helt. Derudover bliver det mere smidigt for familieejede virksomheder at foretage generationsskifter, når bo- og gaveafgiften gradvist sænkes markant frem mod 2020.

Desuden indeholder finansloven en aftale om en grøn BoligJobordning, en nominel fastfrysning af grundskylden for ejerboliger i 2016, og så kan danskerne se frem til, at nye biler bliver billigere, fordi registreringsafgiften falder fra 180 til 150 procent.

Faktaark om de enkelte skatteelementer i finansloven 2016:

Overblik over skatte- og afgiftsinitiativer
Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
Nedsættelse af NOx-afgiften til 5 kr. pr. kg fra den 1. juli 2016
Annullering af reklameafgiften
Erhvervsbeskatningsreform
Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde
Bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Nedsættelse af registreringsafgiftssatsen til 150 pct.
Målrettet fastfrysning af grundskyld i 2016
Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge
Skattefrihed for individuelle medarbejderaktier
Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen
Styrket toldkontrol
Målretning af erhvervsstøtte (afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Se også hele aftalen om finansloven for 2016  på Finansministeriets hjemmeside.