Skatteministeriet
Moenter Sedler Og Lommeregner
Nyhed 23. februar 2015

Konsulenthuset Accenture skal forestå grundig gennemgang af it-systemet EFI

SKAT Skatteministeren bestilte i december en grundig gennemgang af det digitale IT-system EFI. Skatteministeriet har på den baggrund indgået en aftale med det globale it-konsulentfirma Accenture, som skal bidrage til at løse udfordringerne med EFI.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Konsulenthuset Accenture skal forestå grundig gennemgang af it-systemet EFI

Skatteministeriet har indgået en rammekontrakt med det globale it-konsulentfirma Accenture. Konsulentfirmaet skal bistå SKAT med at få it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) på plads så hurtigt som muligt, så inddrivelsesarbejdet kan stabiliseres.

Det har været afgørende for udvælgelsen, at de eksterne it-eksperter har en solid, international erfaring i at yde ledelsesmæssig, analytisk og teknisk bistand til større, udfordrede it-systemer.

Accentures hold af internationale it-eksperter skal her og nu gennemføre en tilbundsgående analyse af det samlede EFI-system, som skal munde ud i en detaljeret handlingsplan.

Som led i denne opgave vil Accenture stille sine internationale eksperter til rådighed for SKAT, så særlig forretningskritisk funktionalitet kan sættes i drift hurtigt.

Accenture skal samtidig hjælpe SKATs ledelse med at sikre en markant styrket ledelses- og styringskapacitet af den resterende udviklings- og idriftsættelsesopgave.