Skatteministeriet
Papirbunke
Nyhed 22. december 2015

Ny redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion

Klagebehandling En redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion oversendes i dag til Folketingets skatteudvalg. Redegørelsen viser, at styrelsen som forventet har en større sagspukkel, men at udviklingen i produktiviteten bevæger sig i den rigtige retning.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ny redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion

Skatteankestyrelsen har helt som forventet en stor sagspukkel og stigende sagsbehandlingstider. Det gælder blandt andet den type sager, hvor boligejere beder om fradrag for udgifter til at forbedre deres grunde.

Udviklingen i produktiviteten er dog overordnet set god.

Det viser en redegørelse om styrelsens produktivitet, som netop er oversendt til Folketingets skatteudvalg. Redegørelsen omhandler 1.-3. kvartal 2015 og vil fremover blive oversendt af ministeren til Skatteudvalget hvert kvartal.

Flere medarbejdere og kortere sagsbehandlingstider

Efter Skatteankestyrelsens oprettelse i 2014 var forventningen, at sagsbehandlingstiderne ville stige i takt med, at den store mængde af gamle sager, som styrelsen overtog, skulle afsluttes. Derfor afsatte den forrige regering sidste år ca. 265 mio. kr. til Skatteankestyrelsen frem til 2017. Penge, der gav styrelsen mulighed for at ansætte mere end 100 nye medarbejdere til at behandle og nedbringe sagsbehandlingstiderne for de mange klagesager.

Skatteankestyrelsen har iværksat en række tiltag, der på sigt skal få sagsbehandlingstiderne bragt ned og sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Skatteankestyrelsens direktør, Anette Hummelshøj, ser tegn på forbedring og er optimistisk omkring at få bragt sagsbehandlingstiden ned. 

"Der er generelt en god fremdrift i styrelsens projekter. Samtidig vil mange nye medarbejdere gradvist få mere erfaring, og derfor er jeg optimistisk omkring den fremtidige udvikling i styrelsen, herunder ikke mindst på sigt at opnå lavere sagsbehandlingstider og fortsat sikre en høj kvalitet", siger Skatteankestyrelsens direktør.

Øget retssikkerhed

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen er der ingen nemme løsninger, når man både vil sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen og på sigt reducere sagsbehandlingstiden. Samtidig ønsker ministeren at drøfte, hvad man fra politisk side kan gøre for at skubbe yderligere på udviklingen. Drøftelsen vil indgå i arbejdet med Retssikkerhedspakke II i foråret.

"Når ambitionen er at øge kvaliteten af sagsbehandlingen, kan man ikke undgå, at det på den korte bane går ud over sagsbehandlingstiden. Og Skatteankestyrelsen er født med et meget stort antal sager, som skal håndteres. Omvendt handler sagsbehandlingstider også om borgernes retssikkerhed, og derfor kommer vi også til at drøfte de udfordringer, som Skatteankestyrelsen står overfor, når vi her i foråret tager fat på arbejdet med Retssikkerhedspakke II på skatteområdet", siger skatteministeren.

Hent rapporten som pdf.

Pressekontakt

Henvendelser fra pressen bedes rettet til kommunikationschef i Skatteankestyrelsen, Lasse Krogh Bohse.
Tlf.: 33 76 02 25
Mail: lkb@sanst.dk