Skatteministeriet
Biler I Koe
Nyhed 17. december 2015

Aftale om elbiler justeres

Regeringen og et flertal i Folketinget vil udskyde det loft over afgiftsrabatten på 800.000 kr., som var en del af aftalen om elbiler.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aftale om elbiler justeres

Alle elbiler står til at få en lempelig overgang til fuld registreringsafgift, efter at regeringen sammen med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har besluttet at udskyde det loft på 800.000 kr. over afgiftsrabatten, som var en del af elbilsaftalen fra oktober.

Dermed vil der ikke være nogen forskel i indfasningsordningen for registreringsafgiften på billige elbiler og de dyreste elbiler. EU-Kommissionens konkurrencedirektorat har på det foreliggende grundlag tilkendegivet, at loftet på 800.000 kr. betragtes som statsstøtte, fordi det ifølge direktoratet giver en afgiftsfordel til de billigere elbiler.

Regeringen mener ikke, at loftet i afgiftsrabatten indebærer statsstøtte. Indfasningsordningerne kan imidlertid ikke sættes i kraft, så længe der er tvivl om EU-retten.

Vedtages lovforslaget, uden at indfasningsordningerne umiddelbart kan sættes i kraft, vil det betyde fuld afgift for alle elbiler fra 1. januar 2016 og dermed stor usikkerhed for købere, producenter og forhandlere af eldrevne køretøjer. Regeringen og aftalepartierne ønsker ikke denne usikkerhed på elbilmarkedet. Derfor udgår loftet over afgiftsrabatten.

Dermed kan de lempelige indfasningsordninger sættes i kraft fra 1. januar 2016.

”Når vi udskyder loftet, er det for ikke at så tvivl om kernen af en politisk aftale: At sikre ro om rammevilkårene for elbiler. Selvom loftet nu bliver udskudt, har vi stadig fundet en god løsning, der giver mulighed for at udbrede elbiler i Danmark. Jeg mener stadig, at de dyreste elbiler får uforholdsmæssig store gevinster, og derfor må vi nu se på, hvordan loftet gennemføres, så der både tages hensyn til statskassen og ret og rimelighed på bilmarkedet”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Regeringen vil indgå i en dialog med EU-Kommissionen med henblik på at gennemføre lovgivning om et loft over afgiftsrabatten på et senere tidspunkt.

Bortfaldet af loftet på 800.000 kr. ventes umiddelbart at medføre et mindreprovenu på ca. 25 mio. kr. i 2016. Det er derfor aftalt mellem parterne, at beløbet finansieres ved at nedsætte radiofradraget med yderligere 200 kr. til 400 kr. i 2016.

Se sammenlignende priseksempler på for udvalgte elbiler i 2016-2020